Gezondheidscentrum Bovenmaat

Gezondheidscentrum Bovenmaat biedt een breed pakket aan eerstelijnszorg onder één dak. Huisartsenzorg, fysiotherapie, Diëtetiek, u vindt het in ons gezondheidscentrum.

De medewerkers zijn deskundig en werken intensief samen om u de beste zorg te bieden. In de wijk en daarbuiten. Vertrouwd en betrouwbaar. Degelijk en vernieuwend.

Drukte verminderen

Wilt u een afspraak met uw huisarts wegens:

Maak dan alstublieft een afspraak bij de afdeling fysiotherapie in het gezondheidscentrum. Dat kan online en druk dan bij het patiëntenportaal op “inschrijven” of bel 035-5255160.

Zij kunnen u goed helpen en adviseren. Een eerste afspraak/consult hoeft niet direct te leiden tot een behandeling. De fysiotherapeut zal contact met uw huisarts zoeken als dat nodig is.
Als u niet (meer) aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie is uw eerste afspraak kostenloos.

Meld alstublieft telefonisch bij de afdeling fysiotherapie dat u via dit bericht bij hun terecht gekomen bent.

Op deze manier helpt u de druk op de huisartsenpraktijk te verminderen.

Twijfelt of u een afspraak nodig heeft? Kijk dan eerst even op www.thuisarts.nl

Corona

Tijdens de Corona-crisis proberen wij onze zorg zo goed mogelijk door te laten gaan en tegelijk uw en onze veiligheid te waarborgen. In het gezondheidscentrum gelden daarom de volgende regels:

  • Vanaf 8 november is het in het gezondheidscentrum weer verplicht een mondkapje te dragen!
  • Kom niet binnen als u klachten heeft zoals koorts, hoesten of verkoudheid!
  • Wij verzoeken u bij binnenkomst uw handen te desinfecteren met de aanwezige handalcohol.
  • Alleen de persoon die de afspraak heeft mag binnenkomen, zo nodig met één begeleider.
  • In de wachtkamer maximaal 8 personen tegelijk. Het spreekuur wordt ruim gepland, zodat we de wachttijd minimaal kunnen houden.
  • U mag altijd ook gewoon buiten wachten. Uw hulpverlener komt u ook daar halen als u een afspraak heeft.
  • Voor de balie bij de doktersassistente niet meer dan één persoon tegelijk.
  • Houd afstand van andere personen en houd zo mogelijk rechts aan.

Als u klachten heeft die met het Coronavirus samen kunnen hangen raden wij u aan eerst de vragentest op thuisarts.nl te doen.

Als u vervolgens een test op Corona wilt, kunt u de GGD bellen: 0800-1202 of ga naar de website van de Rijksoverheid.

Actueel

icoon-omlaag-geel

Bewezen zorgkwaliteit

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom laten we onze kwaliteit jaarlijks meten door externen. De huisartsenpraktijk is geaccrediteerd. De fysiotherapiepraktijk is HKZ-gecertificeerd en wordt jaarlijks getoetst aan de criteria voor ‘PlusPraktijk’. Daarnaast werken de professionals samen om te scoren op de kwaliteitsindicatoren van de zorgverzekeraar. Hierop scoort deze locatie bovengemiddeld.

Niet alleen door het meten van kwaliteit werken we aan kwaliteit. Beide huisartsenafdelingen werken met Veilig Incidenten Melden (VIM). Incidenten die voorkomen bij de behandeling van patiënten moffelen we niet weg, maar registreren en bespreken we. Wat leren we ervan en hoe kunnen we naar de toekomst zo’n incident voorkomen? Daarnaast is er een actieve klachtenprocedure waarin we leren van klachten en onze diensten verbeteren.

Uw mening zetten we ook in voor het verbeteren van de zorgkwaliteit. Door patiënttevredenheidsonderzoeken krijgen we van u waardevolle informatie om onze zorgkwaliteit te verbeteren. Op die manier hebben onze professionals diverse kwaliteitskeurmerken behaald als (h)erkenning van hun zorg.

Spoed huisarts

Gezondheidsnieuws

Wilt u zich online inschrijven bij de huisarts?

Ik ben op zoek naar

Skip to content