Gezondheidscentrum Bovenmaat

Gezondheidscentrum Bovenmaat biedt een breed pakket aan eerstelijnszorg onder één dak. Huisartsenzorg, fysiotherapie, Diëtetiek, u vindt het in ons gezondheidscentrum.

De medewerkers zijn deskundig en werken intensief samen om u de beste zorg te bieden. In de wijk en daarbuiten. Vertrouwd en betrouwbaar. Degelijk en vernieuwend.

Drukte verminderen

Wilt u een afspraak met uw huisarts wegens:

Maak dan alstublieft een afspraak bij de afdeling fysiotherapie in het gezondheidscentrum. Dat kan online en druk dan bij het patiëntenportaal op “inschrijven” of bel 035-5255160.

Zij kunnen u goed helpen en adviseren. Een eerste afspraak/consult hoeft niet direct te leiden tot een behandeling. De fysiotherapeut zal contact met uw huisarts zoeken als dat nodig is.
Als u niet (meer) aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie is uw eerste afspraak kostenloos.

Meld alstublieft telefonisch bij de afdeling fysiotherapie dat u via dit bericht bij hun terecht gekomen bent.

Op deze manier helpt u de druk op de huisartsenpraktijk te verminderen.

Twijfelt of u een afspraak nodig heeft? Kijk dan eerst even op www.thuisarts.nl

Actueel

icoon-omlaag-geel

Bewezen zorgkwaliteit

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom laten we onze kwaliteit jaarlijks meten door externen. De huisartsenpraktijk is geaccrediteerd. De fysiotherapiepraktijk is HKZ-gecertificeerd en wordt jaarlijks getoetst aan de criteria voor ‘PlusPraktijk’. Daarnaast werken de professionals samen om te scoren op de kwaliteitsindicatoren van de zorgverzekeraar. Hierop scoort deze locatie bovengemiddeld.

Niet alleen door het meten van kwaliteit werken we aan kwaliteit. Beide huisartsenafdelingen werken met Veilig Incidenten Melden (VIM). Incidenten die voorkomen bij de behandeling van patiënten moffelen we niet weg, maar registreren en bespreken we. Wat leren we ervan en hoe kunnen we naar de toekomst zo’n incident voorkomen? Daarnaast is er een actieve klachtenprocedure waarin we leren van klachten en onze diensten verbeteren.

Uw mening zetten we ook in voor het verbeteren van de zorgkwaliteit. Door patiënttevredenheidsonderzoeken krijgen we van u waardevolle informatie om onze zorgkwaliteit te verbeteren. Op die manier hebben onze professionals diverse kwaliteitskeurmerken behaald als (h)erkenning van hun zorg.

Spoed huisarts

Gezondheidsnieuws

Wilt u zich online inschrijven bij de huisarts?

Ik ben op zoek naar

Ga naar de inhoud