Vergoeding

Sommige zorgverzekeraars verplichten een verwijsbrief van uw (huis)arts of praktijkondersteuner om de behandeling vergoedt te krijgen. Vraag dit na bij uw zorgverzekering.

Reguliere zorg

De basisverzekering vergoed tot 3 uur per jaar. Mogelijk heeft u ook recht op extra dieetadvisering via uw aanvullende verzekering.

Echter vallen de gemaakte kosten onder het wettelijk verplicht eigen risico, tot €385 per jaar. Daarnaast kunt u ook nog een vrijwillig eigen risico hebben, dit is per persoon verschillend. Indien u wilt weten hoeveel van het eigen risico al verbruikt is (bijvoorbeeld door andere basiszorg of medicatie), kan u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tarieven

Deze tarieven gelden voor patiënten/ cliënten die niet (meer) aanvullend verzekerd zijn. Als u wel een aanvullende verzekering voor diëtetiek heeft, dan gelden de tarieven zoals contractueel afgesproken is met uw zorgverzekeraar.

Intake

Prijs
Intake 60 minuten €80
plus 30 minuten voor persoonlijk dieetplan €40
Totaal €120
Vervolg afspraken

Prijs
Korte afspraak ongeveer 25 minuten, plus uitwerktijd €40
Lange afspraak ongeveer 50 minuten, plus uitwerktijd €80
Beantwoorden lange of meerdere vragen via telefoon of per e-mail €20
Overig

Prijs
Korte afspraak ongeveer 25 minuten, plus uitwerktijd €40
Lange afspraak ongeveer 50 minuten, plus uitwerktijd €80
Beantwoorden lange of meerdere vragen via telefoon of per e-mail €20

Ketenzorg

Heeft u een chronische ziekte? Dan kan het zijn dat u de diëtist vergoed krijgt via de zogenoemde ketenzorg. Het gaat dan om chronische ziektes zoals longziekten (COPD), suikerziekte (diabetes mellitus) en hart- en vaatlijden (CVRM). De Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken (RHOGO) organiseert de ketenzorgsamenwerking van alle zorgverleners in onze regio. Als u voor deze zorg in aanmerking komt, kan uw huisarts of praktijkondersteuner u hiervoor aanmelden.

De kosten van de behandelingen worden vergoed vanuit de RHOGO-organisatie. U betaalt hiervoor geen wettelijk verplicht eigen risico. De declaratie van behandelkosten binnen de ketenzorg gaat rechtstreeks naar de RHOGO. U heeft er geen omkijken naar.

Dieetpreparaten

Dieetpreparaten kunnen in bepaalde gevallen worden vergoed via de basisverzekering (en worden verrekend met het eigen risico).

Dieetkosten

In enkele gevallen is het mogelijk om bij de belastingaangifte een bedrag af te trekken voor dieetkosten. Ook is het soms mogelijk bij de sociale dienst extra financiële ondersteuning te vragen voor uw dieet. Dit geldt voor diëten waarbij u meer kosten maakt voor uw (dieet)voeding dan wanneer u gewone voeding zou gebruiken. Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie.

Verklaringen?

Wanneer schrijven wij een verklaring uit? Dit zijn onze voorwaarden:

  • Er is een officiële diagnose gesteld door een arts, dit staat vermeld op uw verwijsbrief.
  • U bent al onder behandeling of onder behandeling geweest in onze praktijk.
  • We schrijven alleen een dieetverklaring uit voor de periode dat u daadwerkelijk bij ons onder begeleiding bent en ook alleen als u daadwerkelijk het betreffende dieet voorgeschreven heeft gekregen.
  • We schrijven alleen een dieetverklaring uit voor diëten die staan vermeld op de officiële lijst van de belastingdienst. Dus niet voor bijvoorbeeld een dieet bij diabetes.
  • Voor het uitschrijven van een dieetverklaring brengen we administratiekosten in rekening.

Bent u nooit in onze praktijk onder behandeling geweest? Dan kunnen wij u niet helpen aan een dieetverklaring.

Facturering

Reguliere zorg

Facturen die vanuit het basispakket betaald kunnen worden, declareren we rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U heeft hier geen omkijken naar.

Na het benutten van de drie behandeluren in de basisverzekering sturen we de nota van verdere behandeltijd naar uw huisadres. Als u aanvullend verzekerd bent voor de behandeling van de diëtist, kunt u deze vanaf nu zelf bij uw zorgverzekering indienen. U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling.

Wanneer u niet verschijnt op uw afspraak zonder (op tijd) af te zeggen, ontvangt u een factuur per post op uw huisadres. Deze kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. U moet deze zelf binnen de gestelde tijd betalen.

Ketenzorg

De declaratie van behandelkosten binnen de ketenzorg gaat rechtstreeks naar de RHOGO. U heeft er geen omkijken naar.

Wilt u online een afspraak maken bij de diëtist?

Ik ben op zoek naar

Ga naar de inhoud